Smålands

Styrelsen
Stiftelsen Smålands Nations Bostäder förvaltar de fastigheter som en gång var i Smålands Nations ägo. Uppdelningen mellan Smålands Nation och bostadsstiftelsen genomfördes för att perioder av svängig ekonomi inom nationens verksamhet inte ska påverka studenternas tillgång till bostäder. Stiftelsen leds av en styrelse bestående av sex ledamöter, varav fyra utses av nationen och två av personalen. Till varje nationsmötesvald ledamot finns en suppleant-post. Styrelsen sammanträder normalt två gånger per termin. På styrelsemötena avhandlas bl a stiftelsens budget, hyresnivåer, förvaltningsfrågor och hyresgästers önskemål.


Ordinarie ledamöter:
Björn Håkansson, ordförande 073-641 54 02 bjorn.g.hakansson@gmail.com
Jimmy Joe Taylor 076-328 36 46 joe.jimmy.taylor@gmail.com

Ordinarie ledamöter, personal:


Suppleanter:


Suppleanter, personal:


Husförmänniskan:
Husförmänniskan väljs av Smålands Nation och är hyresgästernas representant i bostadsfrågor.
Kontakta husförmänniskan eller gå på boendemötena om du vill påverka ditt boende.


Vem är husförmänniska?
Vakant
Adress
Kastanjegatan 1C:14
223 59 Lund
Kontakt
Telefon: 046-15 87 45
E-post: bostad@snbostader.se