Smålands

Registrering
Tänk på att för att ställa dig i bostadskön måste du kontakta SNB separat. Mer info finns under fliken Köer -> Lediga bostäder.
Namn:
Personnummer:
Telefon:
Mobil:
Adress:
E-post (även användarnamn):
Repetera e-post:
Lösenord:
Repetera lösenord:
Adress
Kastanjegatan 1C:14
223 59 Lund
Kontakt
Telefon: 046-15 87 45
E-post: bostad@snbostader.se