Smålands

Bostadskösystemet på Smålands Nations Bostäder
Prioritet 1: Nationsaktiva som är valda till en förtroendepost på Smålands Nation för mer än tre månader sedan.
· Den som blir vald till förtroendepost efter att den ställt sig i bostadskö måste själv meddela bostadsexpeditionen att tidigare bostadsansökan ska flyttas till kön för förtroendevalda personer.
· Den som lämnar sitt uppdrag flyttas till kön för vanliga medlemmar efter att uppdraget upphört och placeras då in efter ansökningsdatum.

Prioritet 2: Studerande i eftergymnasial utbildning.

Prioritet 3: Övriga.


Principer som tillämpas.

· Köande till bostad hos SNB är avgiftsfritt.

· Medlemsskap i Smålands Nation (ej SNB) krävs för att erhålla hyreskontrakt .

· Bostadsansökan ska uppdateras, via ny ansökan, var fjärde månad för att räknas som aktuell. Gäller även förtroendevalda. Uppdateras köplatsen senare blir den åter aktuell för ev. erbjudanden.

· Bostadsansökan sparas tre år efter senaste uppdatering.

· Efter tre nej till hyreskontrakt stryks köande och får sända in ny ansökan om man vill fortsätta köa.

· Det är endast den person som köat som får hyreskontrakt. Medboende i lägenhet rekommenderas att skriva eget kontrakt med personen som har kontrakt med SNB samt ställa sig i kö för ev. eget kontrakt framöver.

· Byte till annat likvärdigt hyresobjekt inom SNB medges om speciella skäl finns.

· Boendebegränsningen på max fem år hos SNB gäller från hyresförhållandets början, d v s nytt hyresobjekt ger ingen förlängning.

· Uppsägningstiden är en månad, gärna längre, skall vara skriftlig och får ske tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast en månad från uppsägningen.

· Komplett ansökan om andrahandsuthyrning ska lämnas av hyreskontraktsinnehavaren och vara bostadsexpeditionen tillhanda senast två veckor innan den ska träda i kraft.

· Andrahandshyresgäst bör vara student men det är förstahandshyresgästen hos SNB som ansvarar för val av andrahandshyresgäst. Förstahandshyresgästen hos SNB är fortfarande ansvarig mot SNB. Godkännandet gäller rätten att hyra ut i andra hand. Personen med förstahandskontrakt blir hyresvärd till sin andrahandshyresgäst.

· Ej beviljad andrahandsuthyrning medför uppsägning av hyreskontraktet.
Adress
Kastanjegatan 1C:14
223 59 Lund
Kontakt
Telefon: 046-15 87 45
E-post: bostad@snbostader.se