Smålands

Historia
Husen som ligger centralt på Kastanjegatan i Lund ägs och förvaltas av Stiftelsen Smålands Nations Bostäder i Lund. Stiftelsen bildades av Smålands Nation för att trygga möjligheten till bostäder åt studenter, i första hand Smålands Nations medlemmar.

På Kastanjegatan 1 ligger husen som kallas Dackegården, A-huset, B-längan och C-huset. I C-huset finns vaktmästarexpeditionen i källaren och bostadsexpeditionen på bottenplan.

På Kastanjegatan 7 ligger huset som kallas Korpamoen och där finns i bottenplanet Smålands Nations lokaler med expedition och festlokaler.


Totalt finns 163 korridorrum, 56 pentryrum och 22 lägenheter till uthyrning. Alla bostäder hyrs ut med tiomånadshyra, d v s juli och augusti är hyresfria. Hyran för korridorrum ligger mellan 2.200 - 2.640 kr/månad. Pentryrummen har en månadskostnad mellan ca 2.770 - 3.140 kr och lägenheter kostar mellan 3.800 - 4.730 kr.

Alla lägenheter och rum har uttag för bredbandsuppkoppling, kabel-TV och telefon. Kostnaderna för bredband, el, värme och vatten ingår i hyran.

Lägenheterna och pentryrummen i hus B, C och Korpamoens femte våning hyrs ut omöblerade. De som hyr korridorrum eller pentryrum på våning två, tre eller fyra i Korpamoen kan välja om de vill hyra möblerat eller omöblerat.

På gården runt Dackegården finns ett antal parkeringsplatser till uthyrning liksom bakom Korpamoen, längs Gylleholmsgatan. I Korpamoens källare finns det möjlighet att hyra garageplats för bil eller motorcykel.
Adress
Kastanjegatan 1C:14
223 59 Lund
Kontakt
Telefon: 046-15 87 45
E-post: bostad@snbostader.se