Smålands

Information från A till Ö

Att trivas hos oss

Vi som jobbar på Stiftelsen Smålands Nations Bostäder gör vårt bästa för att du ska trivas – men du måste själv hjälpa till. Du som bor i korridor – tänk på att det är nära till grannarna. Blir du störd av din grannes högljudda fest just när du läser till en tenta, försök i första hand att tala med grannen. Fortsätter störningarna kan du vända dig till vår störningsjour, 046-210 85 00

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning beviljas endast vid tillfälliga studier så långt från Lund att det inte är rimligt att pendla. Du måste ha hyresvärdens godkännande för att inte riskera att förlora ditt hyreskontrakt. Ansökningsblankett finns på bostadsexpeditionen. Andrahandskontrakt finns att köpa i pappershandeln. Bifoga andrahandskontrakt och intyg som styrker studierna på annan ort. Ansökan ska göras två veckor innan uthyrningen är tänkt att påbörjas så att den hinner handläggas.

Även om din uthyrning i andra hand är godkänd av hyresvärden är du fullt ansvarig för hyresbetalning och ev. skador som uppstår under tiden. Att säga upp hyreskontraktet och ställa sig i ny hyreskö kan vara ett alternativ. Andrahandsuthyrning i andra fall än studier bedöms enligt hyreslagen, 39§ - 41§ HL. Kontakta bostadsexpeditionen om du behöver mer information.

Besiktning av bostaden

I samband med avflyttning besiktigas bostaden. Om du anser att ditt rum är i mycket stort behov av renovering kan du kontakta vaktmästaren för besiktning redan under din boendetid.

Bostadsbidrag

Upplysningar om bostadsbidrag lämnas av Försäkringskassan.

Bostadsbyte

Om du vill flytta inom Smålands Nations Bostäder får du stå i kö på nytt. Femårsregeln, att man får bo max fem år på Smålands, gäller från första kontraktsdatum. När du hyr nytt rum eller lägenhet måste du erlägga ny depositionsavgift. Depositionsavgiften gäller hyresobjektet, inte hyresgästen. Bostadsbyte beviljas inte förrän efter tre månaders boende. Om Du har speciella skäl och vill byta till annan likvärdig bostad inom Smålands Nations Bostäder ska Du kontakta bostadsexpeditionen. Se också sidan med informationen om bostadskö.

Bostadskontoret

Hans och Måns arbetar med administration och ekonomi på bostadskontoret, på Kastanjegatan 1C:14. Det är dit du ska vända dig om du t.ex. har frågor om ditt boende, vill hyra ut i andra hand eller vill flytta från Smålands.


Centralantenn

Centralantenn finns för TV.

Datornätverk med bredband

Datanätet har internt i husen en hastighet på 100Mbit/s, och mellan husen är hastigheten 1000Mbit/s. 1000Mbit/s är också hastigheten till omvärlden. För att ansluta dig till nätverket krävs bara att du kopplar i sladd i nätverksuttaget. Allting ska fungera om datorn är inställd på att automatiskt få internetinställningar. Smålands Nation utser vid nationsmöten två personer som nätverksansvariga. Det är till någon av dem du ska vända dig om du får problem med din bredbandsuppkoppling kontakta Olle via e-mail olleto@gmail.com eller ring Olle på 0762-76 15 42.

Depositionsavgift

Depositionsavgiften, som Du betalar vid inflyttning, återbetalas inom två månader efter avflyttning. Förutsättning är att Du inte förorsakat några skador, att samtliga möbler finns kvar, att Du städat ordentligt samt att vi fått Ditt kontonummer.

Dubbelboende

Enkelrum upplåtes endast för en boende. Du får inte ha inneboende hos Dig.

Elinstallation

Maskiner i badrum ska anslutas till elnätet med fast anslutning. OBS! endast behörig elinstallatör får utföra arbetet. Övriga maskiner får anslutas med jordad stickpropp till jordat uttag.

Elkostnad

Ingår i hyran.

Facebook

Bra sidor att vara med i:
SNB
En grupp för er som bor på Korpa.
En grupp för er som bor på Dacke.
Smålands Nation.


Fönsterputsning

I gemensamma utrymmen putsas fönstren av Smålands Nations Bostäders leverantör. Fönster i korridorrum och lägenheter putsas av hyresgästen. Fönsterputsning på alla sidor krävs vid avflyttning. Kontakta vaktmästaren om du inte kan öppna och dela fönsterna själv.

Hemförsäkring

Antingen Du hyr enkelrum eller lägenhet, bör du teckna egen hemförsäkring. Stiftelsens försäkringar täcker inte ev skador på dina tillhörigheter.

Husförmänniskan

Husförmänniskan väljs av Smålands Nation och är hyresgästernas representant i bostadsfrågor. Vill Du påverka Ditt boende? Kontakta husförmänniskan eller gå på boendemötena! Vem är husförmänniska just nu? Titta på sidan om organisation.

Hyran

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen, före varje månads början som hyran avser. Du ska betala hyran oavsett om betalningsavin kommit Dig tillhanda eller ej. Tänk på att det tar någon dag för betalningen att nå oss. Om Du inte betalar hyran i tid belastas Du med påminnelseavgift och ränta.
OBS! För sent betald hyra kan vara grund för uppsägning av hyreskontraktet. Det kan också ge Dig problem framöver att få nya hyreskontrakt eller lån i bank. Har Du problem att betala hyran i tid ska Du alltid kontakta bostadsexpeditionen. Du kan få anstånd med betalningen i vissa fall.
Månaderna juli och augusti är det hyresfria förutom vid inflyttning 1 juli. Vid inflyttning 1 juli betalas hyra för juli månaden och augusti är hyresfri.

Kylskåp

Kylskåp som har frysfack måste avfrostas med jämna mellanrum. Samma sak gäller där frysskåp finns. Hacka aldrig bort isen! Kylslingorna kan då skadas. Nyare kylskåp har automatisk avfrostning men måste rengöras ibland. Det är hyresgästens ansvar att detta sköts, det ingår inte i hyran.

Möbler

Ett basutbud av möbler ingår i hyran om det inte står "omöblerat" på kontraktet. Alla rum hyrs ut möblerade förutom pentryrum i B-längan, C-huset och Korpamoen våning 5. Sedan sommaren 2016 får alla som flyttar in nya möbler.

OBS! Du är ansvarig för möblerna under hyrestiden. Alla möbler som fanns vid inflyttning ska finnas vid utflyttningen.

Nycklar

Du kvitterar ut rumsnycklar mot uppvisande av kvitto på inbetald första hyra och depositionsavgift samt giltigt medlemsbevis i Smålands Nation. Håll reda på Dina nycklar! Tappar Du Dina nycklar måste vi byta lås, vilket idag kostar ca 2.500 kr. Låsöppning får Du betala. Under dagtid kan vaktmästaren eller bostadsadministratören hjälpa Dig. Husförmänniskan kan hjälpa dig kvällar och helger. Får Du hjälp av låssmed betalar Du direkt till denne.

Nödsituation

Vid nödsituation, fel som måste åtgärdas omedelbart för att inte orsaka ytterligare skada, på tider då vaktmästaren inte kan nås, ringer Du Lövestad Larmcentral, tele 0417-788 00.
Vid brand eller livsfara ringer Du givetvis 112.

P-plats och garage

Parkeringskön är för närvarande stängd.

Skador eller slitage


Uppstår under hyresförhållandet skada i lägenhet genom Ditt vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse från någon som tillhör Ditt hushåll eller gästar Dig är Du ersättningsskyldig. Du är fullt ansvarig även vid godkänd andrahandsuthyrning. Vid oklarhet kontakta vaktmästare eller bostadsexpedition.

Städrutiner

”Fria ytor” i trappuppgång, korridor, korridorkök och tvättstugor städas av stiftelsens leverantör. Soppåsar, återvinnings- och returmaterial ska Du själv ta hand om.

Telefon

Telefonjack finns i alla lägenheter och rum.

TV

Smålands hus har KabelTV. KabelTV-utbudet är Comhems grundutbud och mer information kan man få genom att ringa 0771-550000 eller gå in på www.comhem.se.

Tvättstugor

Tvättstugor finns i Dackegårdens A-hus och C-hus samt i Korpamoen. Tidlistor för reservation av tvättider finns vid tvättstugorna. Felanmälan på tvättmaskin och torktumlare ska göras omgående till vaktmästaren. OBS! Stiftelsen Smålands Nations Bostäder ansvarar inte för skada på kläder som skadas vid tvättning i maskinerna. Din egen hemförsäkring gäller.

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägningstiden är minst en månad, gärna mer. Uppsägning sker alltid till ett månadsskifte, vilket innebär att Du t ex inte kan säga upp Dig till den 15:e i månaden. Uppsägning måste vara skriftlig och undertecknad, kontakta bostadsexpeditionen eller hämta blankett på sidan "Blanketter". Blanketten lämnas ifylld på bostadsexpeditionen.

Vaktmästeri

Christian heter vaktmästaren och han har sin expedition i källaren på Kastanjegatan 1C. Christian har ansvar för reparation och underhåll av fastigheter och inventarier, felanmälan, brandskydd, utemiljön.


Återvinningsstation

På Dackegården finns sopsortering. Sortera enligt anvisningar på behållaren.
Adress
Kastanjegatan 1C:14
223 59 Lund
Kontakt
Telefon: 046-15 87 45
E-post: bostad@snbostader.se